ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD  DO OR

Služba Zápis konečného užívateľa výhod je určená pre podnikateľov a firmy, ktoré si chcú splniť povinnosť nutnú vykonať do 31.12.2019. Nesplnenie povinnosti vykonania zápisu konenčného užívateľa výhod  bude mať za následok pokutu až do výšky 3.310,- EUR.  

Pre koho platí povinnosť zápisu?

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí takmer pre všetky firmy. Konečného užívateľa výhod musia zapísať právnické osoby zapísané do obchodného registra, ktoré nie sú subjektom verejnej správy alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie. Ide teda prakticky o každú bežnú spoločnosť.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré je potrebné zapísať do obchodného registra sú: Meno a priezvisko, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu, Štátna príslušnosť, Druh a číslo dokladu totožnosti, Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa výhod. Takto zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne prístupné (nebude ich vidieť na www.orsr.sk ) a uvedené údaje budú poskytnuté len vymedzeným orgánom verejnej moci.

Neváhajte využit naše služby a prenechajte komplikáciu v podobe zápisu konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti na nás. 

Cena za zápis je 70,- EUR.

Nezáväzná Objednávka

Vyplnením nám dávate možnosť Vás kontaktovať a konzultovať s Vami proces zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra

alebo nás kontaktujte telefonicky na

0944 221 661

Prečítajte si článok o zápise konečných užívateľov výhod do OR + rady a tipy

Prečo máme zápis do OR vykonať my?


Úspora Vašich peňazí

50% zľava oproti štandartným súdnym poplatkom

Pripravíme kompletnú dokumentáciu

Kvalitná dokumentácia je dôležitá pre hladký priebeh vykonania zmeny v OR

Vybavenie v najkratšom možnom čase

Od začiatku máte informáciu kedy môžete očakávať zápis zmeny v OR

Referencie

Na trhu pôsobíme od roku 2012 a za toto obdobie sme vykonaly stovky zmien

Sme Vašim partnerom aj do budúcnosti

Máme množstvo ďalších doplnkových služieb aj pre ďalšie fázy Vášho podnikania

Dostupnosť

Kancelárie máme v Bratislave a Martine, službu zápisu zmeny do OR Vám však vieme poskytnúť po celom Slovensku