Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra + rady a tipy

02.01.2019

Ako to už býva, od 01.11.2018 nám pribudla nová povinnosť, ktorú musíme splniť do konca roku 2019. Jedná sa o povinnosť vykonania zápisu tzv. konečného užívateľa výhod do neverejnej časti obchodného registra. Za nesplnenie tejto povinnosti Vám hrozí pokuta až 3.310,- EUR.

O čo vlastne ide?

Novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu prináša povinnosť pre všetky slovenské firmy, ktoré neemitujú cenné papiere prijaté na obchodovanie na burze (t. j. takmer všetky spoločnosti!!), od 1.11.2018 povinne zapísať do neverejnej časti obchodného registra meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia), adresu trvalého či iného pobytu a ďalšie údaje o tzv. konečnom užívateľovi výhod. Spoločnosti založené pred 01.11.2018 musia tieto údaje nahlásiť do 31.12.2019 inak im hrozí pokuta!!

Kto je konečným užívateľom výhod?

Konečným užívateľom výhod sú najčastejšie spoločníci (pri splnení danej povinnosti nezáleží na tom, že v obchodnom registri už zapísaní sú), akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári. Podľa zákona je konečným užívateľom výhod:

 • Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní
 • Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby
 • Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov
 • Fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku

Ako si splniť povinnosť a vyhnúť sa pokute?

Odporúčame Vám tieto možnosti:

 1. Pre technicky zdatných zástupcov spoločností a organizácii je možnosť urobiť tak elektronicky cez portál Slovensko.sk. Najprv však musíte správne vyplniť príslušný XML formulár, následne ho stiahnuť zo stránok Ministerstva Spravodlivosti a podpísať ho zaručeným elektronickým podpisom (pozor aby ste mali aktuálne tzv. podpisové politiky) a následne urobíte podanie cez spomínaný portál Slovensko.sk (musíte ju mať aktivovanú).
 2. Pre Vás čo si chcete splniť povinnosť a mať pokoj odporúčame využiť našu službu Zápis konečného užívateľa výhod do OR za konečnú cenu 70,- EUR. Pri využití tejto služby nemusíte nikam chodiť, nič overovať, len nám poskytnete potrebné údaje a mi vykonáme potrebný zápis. Následne obdržíte potvrdenie o vykonaní zápisu

Rady a tipy nájdete nižšie :)

Nezáväzná Objednávka

Vyplnením nám dávate možnosť Vás kontaktovať a konzultovať s Vami proces zápisu konečného užívateľa výhod do OR

Rady a tipy k zápisu konečného užívateľa výhod

  • Ak máte v pláne urobiť ešte nejakú zmenu v zápise Vašej firmy na OR tak odporúčame využiť možnosť pri zápise viacerých zmien získať zápis konečného užívateľa výhod ZADARMO. Pre viac info nás kontaktujte.
  • Nenechávajte si zápis na poslednú chvíľu. Dnes to máte pred sebou tak Vám stačí len pár klikov ako to vyriešiť a nie si to ďalej odsúvať :)
  • Pri zadávaní konečných užívateľov výhod odporúčame skontrolovať platnosť dokladu, ktorý budete uvádzať. V prípade ak Vám končí platnosť občianskeho preukazu odporúčame zadať pas (a naopak) aby ste sa vyhli povinnosti aktualizovať údaje v obchodnom registri.